A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektebeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Neurologische woordenlijst

Wekadvies


Wat is een wekadvies?
Een wekadvies is het advies om kinderen na een val of stoot tegen het hoofd regelmatig volgens afspraak wakker te maken om te kijken of ze geen complicaties als gevolg van de val of stoot tegen het hoofd ontwikkelen.

Aan welke kinderen wordt een wekadvies gegeven?
Aan alle kinderen die na en val of stoot een hersenschudding hebben opgelopen en die nog een kleine kans hebben op het krijgen van een ernstige ontregeling van de hersenfunctie. De arts die het kind onderzocht heeft bepaald of een wekadvies nodig is of niet.

Hoe wordt een wekadvies uitgevoerd?
Regelmatig wakker maken
U krijgt het advies mee om uw kind de eerste 24 uur na het ongeval regelmatig wakker te maken. Per kind en per ongeval zal bekeken worden hoe vaak dit moet gebeuren. Afhankelijk van de kans op complicaties zal dit om het uur of om de twee uur nodig zijn. Dit betekent vaak dat u ’s nachts een wekker zal moeten zetten om wakker te worden.

Wekbaarheid
Het is belangrijk dat u uw kind helemaal wakker maakt. Wanneer uw kind diep slaapt, kan dit best lastig zijn en even moeite kosten. Het is belangrijk dat uw kind goed wakker is en u herkent. Aan oudere kinderen kunt u bijvoorbeeld vragen of het kind weet waar het is, bij jongere kinderen is dit uiteraard niet mogelijk.

Pupillen
Ook is het belangrijk om te kijken of de pupillen van beide ogen even groot zijn. De pupillen zijn de binnenste zwarte rondjes van de ogen. Bij een op de drie kinderen zijn de pupillen altijd al een klein beetje verschillend van grootte. Het gaat er om of dit verschil groter wordt of niet. Wanneer er sprake is van een verschil wat wijst op ernstige complicaties, is dat altijd heel duidelijk te zien. Het gaat niet om een heel klein verschil waar u heel goed voor moet kijken.

Thuis of in het ziekenhuis
De arts die uw kind onderzocht heeft zal bepalen waar het wekadvies uitgevoerd moet worden. Bij kinderen met een vergrote kans op complicaties zal dit meestal in het ziekenhuis plaats vinden. Ook wanneer het thuis om wat voor reden niet mogelijk is om een goed wekadvies uit te voeren, zal er voor gekozen worden dit wekadvies in het ziekenhuis uit te voeren. Maar als het enigszins kan zal er voor gekozen worden om het kind thuis te laten herstellen en thuis het wekadvies uit te voeren.

Braken
Een andere reden om contact op te nemen met de arts die uw kind onderzocht heeft is veelvuldig braken. Wanneer uw kind meer dan twee keer heeft moeten braken na een hoofdletsel is het ook verstandig om nogmaals zorgvuldig het kind te laten onderzoeken en desnoods het kind in het ziekenhuis te observeren.

Wat moet u doen als uw afwijkingen opmerkt bij het wekadvies?
Ziekenhuis bellen
Wanneer u uw kind niet wakker kunt krijgen of indien er een groot verschil in de grootte van beide pupillen is, moet uw kind opnieuw in het ziekenhuis worden onderzocht. In dat geval is het verstandig om contact met het ziekenhuis op te nemen. Zij kunnen dan een ambulance oproepen die uw kind komt halen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis kan brengen.
Krijgt u het ziekenhuis niet snel aan de telefoon dan is het in deze gevallen belangrijk om gelijk via 1-1-2 een ambulance te bestellen. Het is beter om niet met eigen vervoer naar het ziekenhuis te rijden, omdat een ambulance apparatuur aan boord heeft die uw kind kunnen ondersteunen als dit nodig is.
Bij meer dan twee keer braken hoeft u niet meteen 1-1-2 te bellen, maar kunt u eerst met de arts van het ziekenhuis overleggen. Dat geldt ook voor de situaties waarin u het niet vertrouwd en graag nog even wil overleggen.

Hoe lang moet een wekadvies worden uitgevoerd?
24 uur
De arts die uw kind onderzocht heeft zal bepalen hoe lang het wekadvies moet worden uitgevoerd. Meestal zal gekozen worden voor een duur van 24 uur. De kans dat er na 24 uur nog ernstige complicaties optreden is erg klein.

Waarom is een wekadvies belangrijk?
Door een val of stoot tegen het hoofd kan een beschadiging van de hersenen of van een bloedvat in de hersenen plaats vinden. Dit is niet altijd aan de buitenkant van het hoofd te zien. Met name bloedingen die langzaam groter worden kunnen eerst niet worden opgemerkt, maar enkele uren na het ongeval problemen gaan geven. Deze bloedingen gaan namelijk ruimte innemen in de hersenen. De hersenen zitten in de schedel en dit is een afgesloten ruimte die niet uit kan zetten. Door de bloeding worden de hersenen samengedrukt waardoor ze niet meer goed kunnen functioneren. Wanneer deze bloeding niet wordt opgemerkt en behandeld wordt, raken kinderen uiteindelijk in coma en kunnen zelfs komen te overlijden.
Een van de eerste tekenen van zo’n bloeding die ruimte inneemt, is dat kinderen niet meer goed wakker te krijgen zijn en verward raken en in een nog later stadium niet meer wekbaar zijn. Ook treedt er vaak een verschil op tussen de grootte van de pupillen, maar die hoeft niet altijd te gebeuren. Vaak braken kan ook een teken zijn van een dergelijke bloeding, maar kan ook veroorzaakt worden door hoofdpijnklachten.

 

Wilt u dit document printen dan kunt u hier een pdf-versie downloaden.

 

Laatst bijgewerkt 3 juli 2019 voorheen: 23 april 2007


Auteur: JH Schieving

 

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.